Kjøreplan

 

Kjøreplanen viser bare de planlagte vitenskapelige kjøringene. Det kan forekomme kjøringer tillegg til disse i forbindelse med velikehold av stasjonene. Det kan også forekomme kjøringer som er startet på grunn av at vi ønsker å gjøre målinger av spesielle fenomener i ionosfæren. Det kan også tenkes at en kjøring blir avlyst uten at det blir lagt inn i kjøreplanen.

Lenker:

Forklaring til kjøreplanen.

Hva er på nå.    Nylige kjørninger.

Du kan også gå inn på kjøreplanen for alle stasjonene til EISCAT. Hvis du går via vår hovedmeny får du med en forklaring først.

Siste måneds kjøreplan i word format. Planleggingsverktøy

 

 

November 2017 - Ikke oktober:

 

 

 

 

 

 

 

Kjøreplan november 2012

Kjøreplan seo 2012

Vaktlliste aug 2012

kjøreplan for juli 2012, EISCAT

 

 

 
   
Schedule  
   
Det var ingen planlagte kjøringer i april 2012, bare kjøringer i forbindelse med vedlikehold.